Židom 3:15  

Dnes, keby ste počuli jeho hlas, 

nezatvrdzujte svojich sŕdc …!

Historia

BOH KONÁ ZÁZRAKY

Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Matúš 28:20