PROGRAM KÁZANIA – LEVICE

BOH KONÁ ZÁZRAKY

Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Matúš 28:20