VITAJTE NA webovej stránke KRESŤANSKÉHO SPOLOČENSTVA

CIRKVI ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA LEVICE.

Bohoslužby sa konajú každú SOBOTU:

9:30 hod. – 12:00 hod.

 Poďte ku mne všetci, 

ktorí sa namáhate a ste preťažení; 

ja vám dám odpočinúť.

Matúš 11:28

BOH KONÁ ZÁZRAKY

Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Matúš 28:20