Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa v meste Levice 

 

je spoločenstvom veriacich ľudí, ktorí si kladú otázky a hľadajú odpovede tam, kde sa obvykle nehľadajú. Objavujeme hodnoty, ktoré nielen napĺňajú náš život, ale predovšetkým otvárajú príležitosť na nadviazanie hlbokých vzťahov. Tieto nájdené hodnoty pomáhajú vidieť skutočné potreby a zmysluplné ciele. Vytvárajú priestor pre užitočnú službu, ktorá napĺňa našu cestu radosťou a pokojom.

 

Ale hlavne sme kresťanským spoločenstvom hľadajúcich ľudí, ktorí tiež robia chyby, bojujú sami so sebou a zápasia so svojím pokrytectvom. Nie vždy sa darí zvíťaziť, a napriek tomu máme vo svojom živote pevný bod, bezpečné miesto, vzťah s niekým, kto nám dáva istotu, nádej a zmysel a tým zmyslom pre nás je Ježiš Kristus. To je naša skúsenosť, ktorú by sme radi zdieľali aj s Vami.

 

A tak Vám ponúkame zdieľanie, rozhovor alebo cestu objavov toho, čím žijeme čomu veríme a čo nášmu životu dáva zmysel.

 

Pokiaľ uprednostňujete osobný rozhovor, ponúkame Vám rôzne miesta a kontakty.

 

Pokiaľ radi všetko objavujete sami krok za krokom, pozrite sa na tento odkaz – kurzy pre život.

 

Pokiaľ radšej sledujete video, ponúkame Vám program z Hope TV 

o nas

Židom 13:1  

Bratská láska nech zostáva.

BOH KONÁ ZÁZRAKY

Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Matúš 28:20