Žalmy 133:1  

 

Hľa, aké dobré a jaké milé je to, 

keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu!

Židom 11:6  

A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu.

Lebo ten, kto prichádza k Bohu,

musí veriť, že je, a že tým,

ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

BOH KONÁ ZÁZRAKY

Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Matúš 28:20