NA STIAHNUTIE

Dokonolast
Cesta do nadprirodzeného sveta predstavuje dramatický zážitok niekdajšieho uctievateľa satana. Roger J. Morneau, autor tejto knihy, vyrástol v zbožnej katolíckej rodine, skoro sa však odvracia od viery a ocitá sa v zajatí satanovho kultu. Milostivým Božím vedením však nachádza cestu ku šťastnému kresťanskému životu. Jeho osobné svedectvo ukazuje, ako Boh zachraňuje, žehná a pomáha.
Kniha jedinečným spôsobom predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne ovplyvnila históriu ľudstva – Ježiša z Nazareta. Jeho život má dodnes vplyv na naše myslenie, filozofiu, históriu, kultúru, hudbu a ďalšie oblasti umenia, ale predovšetkým na našu morálku a etické postoje.
Veľký spor je jedna z najčastejšie vydávaných a najrozšírenejších kníh na tejto planéte. Je to skutočný svetový bestseller. Poskytne vám mnohé konkrétne odpovede pri rozmýšľaní, po akej ceste ide náš svet, ktoré sa môžu hodiť, ak sa usilujete pochopiť minulosť, ale aj novo uchopiť budúcnosť.