PROGRAM KÁZANIA – LEVICE

NOVEMBER

04. 11. – J. Novota

11. 11. – F. Kolesár

       21. 11. – Vlastná réžia

DECEMBER

02. 12. – H. Knapeková

09. 12.      –   J. Novota

16. 12. – Vlastná réžia

23. 12. – Vlastná réžia

30. 12. – Vlastná réžia

BOH KONÁ ZÁZRAKY

Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Matúš 28:20