(48o13´02´´N 18o36´37´´E) 161 m

Miestny zbor
CIRKVI ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
Jána Bottu 2, 934 01 Levice

Kazateľ: Ing. Jozef Pist

Kontakt: +421 907 915 055

jpist@casd.sk

 

Informácie o pobožnostiach

Kvetoslav Krnáč 

+421 908 598 112

BOH KONÁ ZÁZRAKY

Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.

Matúš 28:20