(48o13´02´´N 18o36´37´´E) 161 m

Miestny zbor
CIRKVI ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
Jána Bottu 2, 934 01 Levice

Kazateľ: Ing. Jozef Pist

Kontakt: +421 907 915 055

jpist@casd.sk

 

Informácie o pobožnostiach

Kvetoslav Krnáč 

+421 908 598 112

Účet zboru – Fio banka

SK52 8330 0000 0027 0287 0595